Θεοδώριανα Άρτας

Share this video:
Θεοδώριανα Άρτας
Άρτα
2:37
8520
Περνώντας από το ρέμα του Παπαχρήστου εμφανίζεται το χωριό Θεοδώριανα ,πάνω σε ένα λόφο διακρίνονται τα πρώτα σπίτια από μακριά. Στην βόρεια έξοδο του χωριού μετα από 20 Λεπτά πεζοπορίας συναντάς έναν από τους ποιο όμορφους καταρράκτες της Ηπείρου ,τους καταρράχτες (Της Σούδας). Δείτε τη διαδρομή στο χάρτη    
Embed Code

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Λάζαρος Τσάτσος
164 videos
0 comments
Other videos by Λάζαρος Τσάτσος: