Καρτέρι Θεσπρωτίας

Share this video:
Καρτέρι Θεσπρωτίας
Θεσπρωτία
2:15
14110
Η περιοχή κατοικήθηκε για πρώτη φορά περίπου το 1500 μχ. Το Καρτέρι ήταν χριστιανικό χωριό, σε αντίθεση με κάποια χωριά της γύρω περιοχής, που είχαν εξισλαμιστεί. Οι κάτοικοι έχτισαν εκκλησίες, με παλαιότερη τον Άγιο Νικόλαο, που χτίστηκε το 1795. H μόρφωση γινόταν σε Κρυφό σχολειό, ενώ αργότερα μετά την ενσωμάτωση της περιοχής στην Ελλάδα, ιδρύθηκε τριθέσιο δημοτικό σχολείο Δείτε τη διαδρομή στο χάρτη πηγη : wikipedia.org

Show more

Reply

Your email address will not be published. All fields are required.

Video author:
Λάζαρος Τσάτσος
119 videos
0 comments